Polkuja työhön -hanke 1.1.2018 – 31.12.2019

Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät, joiden työttömyysjakso on kestänyt yli kaksi vuotta. Hankkeen puitteissa pyritään tarjoamaan myös nuorille työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja.
Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen. Työllistymistä ja/tai koulutukseen hakeutumista tuetaan järjestämällä työkokeilu- ja palkkatukijakson aikana mahdollisuus osasuorituksiin perus- ja ammattitutkinnoissa.

Hanke työllistää pienrakennus-, kiintestöjenhuolto- ja asiakaspalvelutehtäviin vuosittain 25 – 30 pitkäaikaistyötöntä.

Hankkeen rahoittajana on Pirkanmaan TE-toimisto.

Hankkeen yhdyshenkilö:
Hankevetäjä Aune Hamadi, aune.hamadi@heiskary.fi, p. 040 4849 361

 

Heiskan rakennusten korjaus- ja investointihanke 15.6.2015 – 15.7.2019

Hankkeen tavoitteena on korjata ja osin uudisrakentaa Heiskan rakennuskantaa. Kohteina ovat Pakarirakennuksen vuotavan huopakatteen uusiminen. Paloviranomaisten edellyttämät Päätalon hormien ja tulisijojen korjaukset, Heiska-Salin korjaukset talvikäyttöön sopiviksi mm. lämmitysjärjestelmän parantaminen ja tuulikaappien rakentaminen. Hanke toteutetaan pääosin talkootyönä.

Hanketta rahoittaa Joutsenten reitti ry ja Pirkanmaan Ely-keskus.

Hankkeen yhdyshenkilö: Pj. Esko Moisio, linnea.moisio@kolumbus.fi, p. 0400 627 171
Aune Hamadi, aune.hamadi@heiskary.fi, p. 040 4849 361