Polkuja työhön 2 -hanke 1.1.2021 – 31.12.2021

Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät, joiden työttömyysjakso on kestänyt yli kaksi vuotta. Hankkeen puitteissa pyritään tarjoamaan myös nuorille työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja.
Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen. Työllistymistä ja/tai koulutukseen hakeutumista tuetaan järjestämällä työkokeilu- ja palkkatukijakson aikana mahdollisuus osasuorituksiin perus- ja ammattitutkinnoissa.

Hanke työllistää kiintestöjen huolto- ja korjaustehtäviin sekä asiakaspalvelutehtäviin vuosittain n. 20 pitkäaikaistyötöntä.

Hankkeen rahoittajana on Pirkanmaan TE-toimisto.

Hankkeen yhdyshenkilö:
Hankevetäjä Aune Hamadi, aune.hamadi@heiskary.fi
p. 040 4849 361