Polkuja työhön 2 -hanke 1.1.2022 – 31.12.2022

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, joiden työttömyysjakso on kestänyt yli kaksi vuotta. Hankkeen puitteissa pyritään tarjoamaan myös nuorille työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja.
Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen. Työllistymistä ja/tai koulutukseen hakeutumista tuetaan järjestämällä työkokeilu- ja palkkatukijakson aikana mahdollisuus osasuorituksiin perus- ja ammattitutkinnoissa.

Hanke työllistää kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtäviin sekä asiakaspalvelutehtäviin vuosittain n. 20 pitkäaikaistyötöntä.

Hankkeen rahoittajana on Pirkanmaan TE-toimisto.

Hankkeen yhdyshenkilö:
Hankevastaava Sari Corell

heiskankuja1@gmail.com
p. 040 4849 361